Könyvek - Irodalmi hivatkozások

(Az oldal folyamatos fejlesztés alatt.)
-
Ezen az oldalon olyan könyveket ismertetünk, vagy ha a szerző hozzájárult teszünk közzé
amelyek létrehozásában önkormányzatunk részt vett.
Ezen kívül felkutatunk és linkként elérhetővé teszünk más műveket, idézeteket,
sváb nyelvű érdekességeket amelyek községünkkel, kultúránkkal foglalkoznak.
-

Ragadványnevek Berkenyén »
 
 

Imáink sváb nyelven »

Miatyánk - Vater unser
Az angyali üdvözlet - Gegrüßet siest du Maria
Az apostoli hitvallás - Glaubensbekenntnis

Hausel Sándor: Berkenye története a betelepüléstől az első templom megépítéséig

Községünk történetét több kötet is bemutatja. Mindezidáig a 300 éves évfordulóját ünneplő település első időszaka feldolgozatlan volt. Ezt a munkát a jeles helytörténész, főlevéltáros szerző igen alapos munkával gyűjtötte össze. Levéltári iratmásolatok (német és magyar nyelven) más dokumentumok ebben a könyvben találhatók meg először. Történetünk ismert részéhez is újabb adalékokat kapunk, bőséges színes képillusztrációval
A könyvbemutatóról készült videó »
Képgaléria az ünnepélyes könyvpremierről »

A könyv bemutatást szolgáló részleteinek elektronikus változata a képre kattintva megnyitható »
A kötet - nagyméretű oklevél melléklettel - megvásárolható az Önkormányzati Hivatalban

.
A megvásárolható könyvek árlistája »
.
Gill Józsefné: Sváb szótár és múltidézés
Nagy vállalkozásvolt Nusi néni részéről összegyűjteni aBerkenyén használatos sváb szavakat. A gyűjtőmunka során azonban nem elégedett meg a szótári résszel, hanem fejezetekbe foglalva, bő fényképes illusztrációval mutatja be az egykorvolt sváb szokásokat, a viseletet, az ünnepeket. Ezek egy része ma is élő gyakorlat falunkban.
Az első kiadás 2017-ben jelent meg, majd bővített és hangos CD szátárral kiegészített változata 2018-ban lett bemutatva.
A könyvbemutatóról készült videó »
Képgaléria az ünnepélyes könyvpremierről »

A könyv bemutatást szolgáló részleteinek elektronikus változata a képre kattintva megnyitható »

A kötet - hangos CD melléklettel - megvásárolható az Önkormányzati Hivatalban

Schmidt József: Málenkíj robot 1945-48

A 2013-ban megjelent kötet leírja településünk múltjának
fájó eseményeit, amelyek röviddel a szovjet csapatok bevonulását
követően történtek az 1945-ös esztendő elején. Berkenye köztudottan a második világháborúig olyan német ajkú település volt, ahol a lakosság többségét a XVIII. Században a Baden-Würtenberg tartományból ide települt keleti frankok utódai lakták. E kiadvány szerzője Berkenye története című könyvében említést tesz a Málenkíj Robotra történő elhurcolásról. Azonban fontosnak érezte, hogy ezt a témát részletesebben megvizsgálja, erről szóló ismereteit leírja, hogy az összegyűjtött anyagot az érdeklődők megismerhessék, és mementóként megmaradjon az utókornak.
A kötet elektronikus változata a képre kattintva megnyitható »

Berkenye a feszületek települése
Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadása, 2002

Ez a kis könyvecskét ajánljuk az idősebb generációnak hálául a Berkenyeért végzett munkáért és kárpótlásul a történelem viharaiban elszenvedett igazságtalanságokért. Ajánljuk a fiataloknak tanulságul, s hogy megismerjék múltjukat, és ajánljuk a Berkenyét " kicsit másképp " is felfedezni vágyóknak.
A kötet elektronikus változata a képre kattintva megnyitható »